24afisha_logo_yellow-black backgroundLayer 1 Layer 1 Скачать из Windows Phone Store
a a a a a a a

Угода користувача

8 ноября 2016

1. Терміни та визначення.

Інтернет-ресурс — інтернет-сайт 103.ua, що належить Адміністрації, з урахуванням усіх рівнів доменних імен, а також його мобільний додаток iOS та Android в App Store та Google Play, відповідно.

Користувач — фізична особа, яка розміщує коментарі (відгуки) або використовує інший функціонал інтернет-ресурсу та погоджується з цими Правилами.

Адміністрація — Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДПОРТАЛ».

Модератор — представник Адміністрації, який має право проводити Модерацію.

Модерація — дії Модератора щодо забезпечення дотримання Користувачами цих Правил.

Об'єкт коментування — інформація про юридичних осіб, фізичних осіб, у тому числі індивідуальних підприємців, брендів, а також новини, фотографії та інші матеріали, розміщені на Інтернет-ресурсі та відкриті для коментування.
Коментар (обговорення) — інформація, розміщена на Інтернет-ресурсі Користувачем, що відображає його думку щодо Об'єкта коментування.

Обліковий запис (єдиний профіль користувача) — сукупність зазначених при реєстрації даних про Користувача, яка зберігається в комп'ютерній системі Інтернет-ресурсу, необхідна для його ідентифікації.

2. Предмет Угоди

2.1. Дана Угода користувача (далі — Угода) укладається між Адміністрацією та Користувачем та визначає умови використання Інтернет-ресурсу, а також взаємні права та обов'язки сторін, що виникають у зв'язку з розміщенням Користувачем коментаря (відкликання), а також використанням іншого функціоналу Інтернет-ресурсу.

3. Укладання Угоди. Використання функціонала Інтернет-ресурсу

3.1. Ця Угода є договором приєднання, її укладення здійснюється за допомогою прийняття Користувачем умов Угоди у порядку, передбаченому ст. 634 Цивільного кодексу України, тобто. шляхом приєднання до цієї Угоди в цілому без будь-яких умов, вилучень та застережень.

3.2. Приєднання до цієї Угоди здійснюється в процесі реєстрації/ідентифікації Користувача на Інтернет-ресурсі (вказівки Користувачем своїх даних), при розміщенні Користувачем коментаря (відкликання) на Інтернет-ресурсі, використання сервісу бронювання або інших сервісів Інтернет-ресурсу або при фактичному використанні Інтернет-ресурсу , якщо воно провадиться без реєстрації.

У випадку, якщо Користувач має намір розмістити коментар на Інтернет-ресурсі або використовувати інший сервіс Інтернет-ресурсу, для якого необхідна авторизація/ідентифікація, Адміністрація здійснює активацію облікового запису Користувача шляхом надсилання коду активації в СМС-повідомленні на вказаний при заповненні Угоди номер мобільного телефону Користувача. Адміністрація має право передбачати інші способи авторизації/ідентифікації за умови, що вони дозволяють правдиво ідентифікувати особу Користувача та передбачені функціоналом Інтернет-ресурсу. При цьому один номер мобільного телефону та (або) один комплект інших ідентифікаційних даних може бути використаний для реєстрації не більше одного облікового запису Користувача на Інтернет-ресурсі (єдиного профілю користувача).

3.3. Після активації свого облікового запису (єдиного профілю користувача) та/або іншої авторизації Користувач, якщо така можливість надана функціоналом Інтернет-ресурсу, має право розміщувати на Інтернет-ресурсі коментарі (обговорення), а також використовувати інші функціональні можливості Інтернет-ресурсу.

3.4. Незнання положень цієї Угоди не звільняє Користувачів від відповідальності за їхнє порушення.

4. Права та обов'язки сторін

4.1. Користувач має право:

4.1.1. вільно висловлювати власну думку щодо Об'єкта коментування у формі, що не суперечить цій Угоді та законодавству України, яка не порушує права третіх осіб;

4.1.2. будь-коли розірвати в односторонньому порядку цю Угоду.

4.2. Користувач зобов'язаний:

4.2.1. до розміщення коментаря (відкликання) ознайомитись з цією Угодою;

4.2.2. повідомляти правдиві дані про себе під час активації облікового запису та/або іншої авторизації;

4.2.3. при розміщенні коментарів (відгуків) дотримуватись чинного законодавства України, цієї Угоди;

4.2.4. при розміщенні коментарів (відгуків) діяти сумлінно та розумно, поважати честь, гідність, ділову репутацію інших Користувачів, ділову репутацію організацій, поводитися коректно та ввічливо;

4.2.5. самостійно нести відповідальність за зміст розміщеного ним коментарю (відкликання), врегулювати будь-які можливі претензії з боку третіх осіб;

4.2.6. не вчиняти будь-яких дій, спрямованих на порушення роботи Інтернет-ресурсу, включаючи, але не обмежуючись хакерські атаки, використання шкідливих програм (вірусів), зміну програмного забезпечення Інтернет-ресурсу тощо;

4.2.7. не використовувати Інтернет-ресурс для цілей, заборонених законодавством України.

4.3. Адміністрація має право:

4.3.1. зберігати інформацію про Користувача (IP-адреси, дані, вказані під час реєстрації/авторизації на Інтернет-ресурсі, повідомлення Користувача);

4.3.2. встановлювати обов'язкові для заповнення Користувачем під час розміщення ним коментаря (відкликання), використання іншого функціоналу Інтернет-ресурсу поля/графи;

4.3.3. вносити зміни до цієї Угоди без попереднього повідомлення Користувачів шляхом розміщення на Інтернет-ресурсі нової редакції Угоди;

4.3.4. використовувати інформацію про Користувача при пред'явленні до Адміністрації позовів, претензій, пов'язаних зі змістом коментаря (відкликання) Користувача, використанням іншого функціоналу Інтернет-ресурсу, притягнення Адміністрації до відповідальності;

4.3.5. використовувати інформацію про дії Користувачів з метою покращення роботи Інтернет-ресурсу;

4.3.6. закрити, призупинити роботу, змінити Інтернет-ресурс чи його частину без попереднього повідомлення Користувача;

4.3.7. обробляти персональні дані Користувачів відповідно до Політики обробки персональних даних, розміщеної на Інтернет-ресурсі;

4.3.8. з метою дотримання чинного законодавства України, Адміністрація залишає за собою право зберігати та розкривати інформацію, зазначену у п.

4.3.1. для виявлення певних дій, а також запобігання цим діям, а також розкривати та надавати збережену інформацію за запитами державних та контролюючих органів України;

4.3.9. розірвати в односторонньому порядку цю Угоду при отриманні від уповноважених державних органів відомостей, що підтверджують, що інформація, надана Користувачем при реєстрації облікового запису, іншої авторизації на Інтернет-ресурсі, не відповідає дійсності (за винятком фактів наявності в ній граматичних помилок, допущених під час заповнення форми Угоди), а також у разі використання під час реєстрації облікового запису, іншої авторизації інформації, що суперечить вимогам законодавства України, у тому числі порушує права та законні інтереси третіх осіб.

Про факт розірвання в односторонньому порядку Угоди Адміністрація надсилає Користувачеві повідомлення у СМС-повідомленні на вказаний при заповненні Угоди номер мобільного телефону або з використанням інших ідентифікаційних даних та технічних засобів, що дають змогу забезпечити інформування Користувача. Рішення про розірвання в односторонньому порядку Угоди Адміністрацією може бути оскаржено Користувачем до суду у місячний строк з дня отримання такого повідомлення.

4.4. Модератор Інтернет-ресурсу має право:

4.4.1. видаляти, редагувати будь-яку інформацію, розміщену Користувачем на Інтернет-ресурсі, якщо вважатиме, що вказана інформація порушує чинне законодавство України, вимоги цієї Угоди, права третіх осіб.

5. Вимоги до коментарів (відгуків)

5.1. Коментар (обговорення) повинен:

5.1.1. безпосередньо відноситься до об'єкта коментування;

5.1.2. доповнювати відомості, розміщені на Інтернет-ресурсі, цікавою інформацією та бути корисним іншим Користувачам;

5.1.3. бути конструктивним, об'єктивним та підкріпленим фактами, а за потреби — підтвердженим документами від компетентних органів;

5.1.4. бути ввічливим, коректним та відповідним нормам моралі та етики.

5.2. Коментар (відгук) має бути залишений від першої особи, яка безпосередньо зверталася до організації (до фізичної особи, індивідуального підприємця). Винятком є ​​відгуки, залишені від імені батьків, які є законними представниками неповнолітніх дітей.

5.3. Щоб уникнути конфліктних ситуацій, для підтримки атмосфери взаємної поваги Користувачів, а також з метою дотримання законодавства України при коментуванні (розміщенні відгуку) на Інтернет-ресурсі забороняється:

5.3.1. розміщувати коментарі (обговорення), що містять інформацію, поширення якої заборонено законодавством України;

5.3.2. порушувати недоторканність приватного життя, включаючи розповсюдження персональних даних третіх осіб (телефони, адреси тощо);

5.3.3. використовувати посилання на порнографічні фотографії, аудіо- та відеоролики, а також аналогічну продукцію, іншу інформацію сексуального характеру;

5.3.4. використовувати вульгарну чи непристойну, нецензурну лексику;

5.3.5. порушувати права третіх осіб інтелектуальну власність;

5.3.6. висловлювати погрози, наклеп, ображати, ганьбити честь, гідність, ділову репутацію громадян чи ділову репутацію організацій;

5.3.7. «переходити на особистості», тобто в образливій, принизливій формі пред'являти претензії конкретній фізичній особі під час коментування діяльності організації (розміщення відгуку про її діяльність) або відповіді на коментарі (обговорення) інших осіб;

5.3.8. розміщувати повідомлення, що містять нечесні прийоми ведення дискусій, провокації до порушення цієї Угоди іншими Користувачами;

5.3.9. розміщувати коментарі (обговорення), що розпалюють соціальну, міжнаціональну, релігійну чи іншу ворожнечу;

5.3.10. розміщувати заклики до порушення законодавства чи рекомендації/інструкції щодо скоєння злочинних дій, екстремістські матеріали;

5.3.11. розміщувати посилання на віруси, трояни та інше шкідливе програмне забезпечення та/або відомості та/або посібники з їх використання;

5.3.12. розміщувати інформацію обмеженого доступу (державну, службову чи комерційну таємницю);

5.3.13. використати Інтернет-ресурс для політичних дискусій;

5.3.14. використовувати чужі імена (ніки) громадян, найменування організацій;

5.3.15. додавати коментарі, що мають рекламний характер. З питань розміщення реклами звертайтесь до Адміністрації;

5.3.16. додавати посилання (переходи) інші джерела;

5.3.17. додавати коментар про помилковий діагноз, про кваліфікацію лікарів та медичних працівників;

5.3.18. сперечатися з Модератором у коментарях, обговорювати політику модерування, дії та/або особистості Модераторів чи Адміністрації.
Якщо ви незадоволені, надішліть листа зі своєю претензією та контактними даними за адресою: otzyv@103.ua;

5.3.19. використовувати Інтернет-ресурс для продажу та/або інформування про наркотичні засоби, психотропні речовини, їх прекурсорів та/або аналоги.

5.4. Настійно не рекомендується:

5.4.1. додавати однотипні коментарі (відгуки) у різних місцях (розділах) Інтернет-ресурсу;

5.4.2. додавати беззмістовні коментарі;

5.4.3. використовувати у коментарях (відгуках) «падонківський», «олбанський» чи інший жаргон. Намагайтеся писати грамотно;

5.4.4. використовувати під час написання коментаря (відкликання) трансліт (запис російських слів латинськими літерами).

5.4.5. додавати коментарі (обговорення) не за темою та не до місця;

5.4.6. використовувати у коментарях (обговореннях) ЗАГЛАВНІ БУКВИ. Поважайте своїх співрозмовників, у них може скластися думка, що ви на них кричите.

5.5. Кожен Користувач має право поскаржитися на коментар. У разі отримання мотивованих скарг на коментар Користувача коментар може бути видалений Модератором.

5.6. Технічна вимога до коментарів на Інтернет-ресурсі — обмеження тексту до 980 символів.

5.7. Від одного Користувача публікується єдиний коментар (відгук) щодо конкретної ситуації

6. Модерація

6.1. На Інтернет-ресурсі здійснюється постмодерація, тобто контроль коментарів здійснюється після їх розміщення Користувачами. Адміністрація інформує всіх зацікавлених осіб, що через велику кількість коментарів (відгуків) вона позбавлена ​​можливості здійснювати оперативний контроль за коментуванням. У зв'язку з цим Адміністрація не несе жодної відповідальності за правдивість та законність коментарів (відгуків), розміщених на Інтернет-ресурсі.

6.2. Коментар (відкликання) розглядається протягом 1 доби (за винятком вихідних та святкових днів). У окремих випадках, потребують додаткового з'ясування причин чи детального вивчення, термін розгляду може збільшитися. У випадку, якщо протягом 24 годин Модератор не зміг зв'язатися з Користувачем за контактами, зазначеними Користувачем у формі відправлення коментаря, для уточнення деталей коментаря (відкликання), то Адміністрація залишає за собою право не розміщувати цей коментар (відгук).

6.3. Модератор самостійно, виходячи з особистої суб'єктивної думки, оцінює відповідність коментаря (відкликання) Користувача до вимог цієї Угоди, загальних норм етики та моралі, ступінь конструктивності коментаря (відкликання). При цьому Модератор не зобов'язаний оцінювати чи перевіряти правдивість інформації, зазначеної у коментарі (обговоренні). Відповідальність за зміст коментаря (відкликання) та його правдивість несе Користувач.

6.4. Якщо Користувач вважає, що будь-які коментарі (обговорення) порушують законодавство України та/або міжнародні норми, ця Угода містить комерційну таємницю або здатна завдати шкоди фізичним або юридичним особам, Користувач має право повідомити про це Модератора, надіславши лист за адресою: otzyv @103.ua.

6.5. У розміщенні коментаря (відкликання) може бути відмовлено, а розміщений коментар (відгук) може бути вилучений у таких випадках:

6.5.1. коментар (відгук) не відповідає вимогам цієї Угоди;

6.5.2. відомості, що містяться в коментарі (відгуку), підлягають розгляду відповідно до законодавства про конституційне судочинство, цивільного, цивільного процесуального, господарського процесуального, кримінально-процесуального законодавства, законодавства, що визначає порядок адміністративного процесу, законодавства про адміністративні процедури;

6.5.3. коментар (відгук) не належить до діяльності організації, індивідуального підприємця, фізичної особи, що не стосуються якості вироблених (реалізованих) ними товарів, виконуваних робіт, послуг;

6.5.4. Користувач, який розмістив коментар (відгук), звернувся до Адміністрації з проханням видалити його коментар (відгук);

6.5.5. Користувач, який розмістив коментар (відгук), протягом 24 годин не відповідає на дзвінки Адміністрації (не доступний);

6.5.6. Користувач, який вказав у коментарі (відгуку) відомості, які можуть бути визнані такими, що ганьблять, гідність, ділову репутацію громадян або ділову репутацію організацій, не може підтвердити викладені факти документально.

7. Обмеження відповідальності

7.1. Адміністрація надає виключно технічну можливість (доступ до функціонала Інтернет-ресурсу) для розміщення Користувачами коментарів (обговорень).

7.2. Коментар (відгук), розміщений на Інтернет-ресурсі, відображає особисту думку Користувача та може не сходитися з думкою Адміністрації. Користувач самостійно несе всю повноту відповідальності за розміщений ним коментар (відгук).

7.3. Адміністрація не бере участі у спорах, не дає оцінку розміщеним коментарям (відгукам) та залишає за собою право не видаляти коментарі (відгуки) у разі відсутності однозначної можливості оцінити відповідність повідомлення законодавству та цій Угоді.

7.4. Адміністрація має право використовувати інформацію про Користувача, залучати Користувачів як відповідників, свідків, третіх осіб у суді у разі пред'явлення до Адміністрації претензій, позовів, пов'язаних із коментарем (відгуком), розміщеним цим Користувачем. Користувач, який розмістив коментар (відгук), має бути готовий у разі потреби подати докази законності, правдивість та обґрунтованості інформації, зазначеної ним у коментарі (відгуку).

7.5. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем і не відшкодовує Користувачеві збитки, що виникли або виникнення яких можливе через перебої в роботі провайдера, інших осіб або служб, доступом до Інтернет-ресурсу.

8. Авторське право

8.1. На всі коментарі (обговорення), розміщені на Інтернет-ресурсі, поширюється авторське право. Усі запозичені матеріали повинні мати вказівку імені автора, якщо вона вказана у джерелі. Гіперпосилання на матеріали, розміщені раніше в мережі Інтернет, вітаються, а в тому випадку, якщо правовласник цих матеріалів заявляє про їхню потребу – потрібні обов'язково. Користувач зобов'язується не надавати собі авторство чужих текстів або зображень. Користувач гарантує законність розміщення інформації на Інтернет-ресурсі, зокрема дотримання прав третіх осіб.

8.2. Розміщуючи свій коментар (відгук) на Інтернет-ресурсі, Користувач безоплатно передає Адміністрації права на його використання в будь-якій формі та у будь-який спосіб, включаючи, але не обмежуючись: відтворення, поширення, показ, переклад, переробка (переробка), передача в ефір, кабелю, проводам або за допомогою інших аналогічних засобів.

8.3. Користувач самостійно несе всю майнову відповідальність (відшкодування збитків, штрафні санкції, судові витрати), що виникла у зв'язку з пред'явленням третіми особами будь-яких претензій, позовів, у тому числі пов'язаних із захистом інтелектуальної власності, щодо коментаря (відкликання), розміщеного Користувачем, повному обсязі.

8.4. Адміністрація є правовласником усіх матеріалів, які розміщені на Інтернет-ресурсі. Доступ до матеріалів Інтернет-ресурсу надається виключно для особистого використання та ознайомлення.

8.5. Подальше відтворення, розповсюдження будь-яким способом, копіювання, передача в ефір для загальної інформації, переклад, переробка та використання будь-яким іншим способом матеріалів, розміщених на Інтернет-ресурсі, для особистого використання, без переслідування комерційних цілей, можливе лише із зазначенням активного посилання на Інтернет- ресурс або згадування Інтернет-ресурсу як джерела інформації (при використанні матеріалів, розміщених на Інтернет-ресурсі, в соціальних мережах).

8.6. До осіб, які порушують права на інтелектуальну власність, можуть бути застосовані заходи цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

9. Заключні положення

9.1. До цієї Угоди Адміністрацією можуть бути внесені зміни та/або доповнення у будь-який момент без необхідності отримання згоди Користувача.

9.2. Зміни та/або доповнення до Угоди набувають чинності з моменту розміщення нової редакції Угоди на Інтернет-ресурсі, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди.

9.3. Сторони погоджуються з тим, що відсутність письмових повідомлень про незгоду з окремими положеннями цієї Угоди визнається згодою та приєднанням Користувача до нової редакції Угоди.

9.4. Усі питання, не врегульовані цією Угодою, вирішуються відповідно до чинного законодавства України та локальних нормативних правових актів Адміністрації.